English Español Català


Pack Ferrari Sport
price: 99€


  • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

  • 2 laps driving a Ferrari F430 F1.

+ info
Pack Ferrari Pro
price: 179€


  • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

  • 4 laps driving a Ferrari F430 F1.

+ info
Pack Ferrari Premium
price: 249€


  • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

  • 6 laps driving a Ferrari F430 F1.

+ info