English Español Català
Pack Ferrari 458 Intro
price: 99€


  • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

  • 1 lap driving a Ferrari 458 Italia.

+ info
Pack Ferrari 458 Sport
price: 169€


  • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

  • 2 laps driving a Ferrari 458 Italia.

+ info
Pack Ferrari 458 Pro
price: 239€


  • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

  • 3 laps driving a Ferrari 458 Italia.

+ info
Pack Ferrari 458 Premium
price: 299€


  • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

  • 5 laps driving a Ferrari 458 Italia.

+ info