English Español Català


Pack Lamborghini Sport
price: 99€


  • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

  • 2 laps driving a Lamborghini Gallardo.

+ info
Pack Lamborghini Pro
price: 179€


    • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

    • 4 laps driving a Lamborghini Gallardo.

+ info
Pack Lamborghini Premium
price: 249€


    • 1 discovery lap in a Hummer H2 as a copilot.

    • 6 laps driving a Lamborghini Gallardo.

+ info